• 1099 Views
  • Events
  • 55:31
  • Apr 22 2015
  • HD
Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

TTSETT 04 – Etik i sociala medier

I avsnitt 4 av Tänktanken Talkshow SETT2015 fick våra två kuratorer på Årstaskolan, Olof Hedtjärn och Martin Brav möjligheten att sätta sig ner för ett samtal kring etik i sociala medier med Elza Dunkels, universitetslektor på Umeå universitet och Jonas Söderlund, kurator på BRIS.