• 958 Views
  • Events
  • 14:48
  • Apr 30 2016
  • HD
Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

TTSETT 34 | Barsamtal – Pedagogisk lärmiljö

I Tänktankens sista programpunkt för året får Helena Ingvarsdotter, chefsredaktör på Lärarförbundets tidning Förskolan tala med Linda Linder, leg. förskollärare, ateljerista och teaterpedagog, kring pedagogiska lärmiljöer.
Linda är även redaktör för boken Pedagogisk miljö i tanke och handling på Lärarförlaget och föreläser och handleder kring pedagogisk miljö.

Gäst: Linda Linder @LTLinder
Värd: Helena Ingvarsdotter @ingvarsdotter