• 363 Views
  • Events
  • 13:39
  • Apr 30 2016
  • HD
Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

TTSETT 31 | Barsamtal – Den bästa skolan för varje elev

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och rätt förutsättningar kan lärare utveckla undervisningen tillsammans och skapa den bästa skolan för varje elev. Kring detta kommer samtalet mellan Linda Jerand, Lärarförbundet och Maria Rönn, förste vice förbundsordförande i Lärarförbundet, att handla om.

Gäst: Maria Rönn @miaronn
Värd: Linda Jerand