• 1206 Views
  • Events
  • 54:09
  • Apr 21 2015
  • HD
Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

TTSETT 03 – Lärandebaserad skolutveckling

I det tredje programmet på tisdagen fick Josef Sahlin en möjlighet att prata med Hans-Åke Scherp kring lärandebaserad skolutveckling.
Hans-Åke Scherp är docent i pedagogik vid Karlstads universitet och arbetar med handledning av lärarstudenter och utvecklingsstöd.