• 434 Views
  • Events
  • 31:11
  • Apr 29 2016
  • HD
Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

TTSETT 26 | Barsamtal – Kod? Programmering? Algoritm?

SETT kodar. En lektionssal med 1000 personer som ska få prova på detta med att koda. Längst fram i salen står Karin Nygårds, läraren som numer är författare, programledare och en massa annat. Lotta Bohlin kommer att känna Karin lite på pulsen om vad som komma skall, då programmering och datalogiskt tänkande aldrig varit så hett som det är nu.

Gäst: Karin Nygårds @grishund
Värd: Lotta Bohlin @lottabo