• 340 Views
  • Events
  • 09:55
  • Apr 29 2016
  • HD
Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

TTSETT 24 | Mikroföreläsning – Är skolans utformning viktig?

Nya Raketskolan i Kiruna stod färdig 2012. Den bakomliggande tanken med den transparenta miljön, var att kunna på ett effektivt sätt arbeta mot mobbning. Alla elever ska känna sig sedda. Maria Isaksson, lärare, kommer i denna mikroföreläsning berätta om det vardagliga arbetet på en nybyggd skola med speciella förutsättningar.