• 1732 Views
  • Events
  • 18:52
  • Maj 19 2015
  • HD
Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

TTSETT 13 | Lärarprofessionens framtid ur ett studentperspektiv

Hur ser lärarutbildningen ut idag? Har det blivit mer populärt att söka denna? Vikten av en bra VFU och möjligheten att lägga grunden till hantverket. Josef pratar med Ditte Karlsson, ordförande i Lärarförbundet Student om detta och en massa annat.