• 2353 Views
  • Events
  • 15:00
  • Apr 17 2015
  • HD
Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

TTSETT 01 | Allas lika värde och rättighet

Nu släpper vi det första avsnittet från Tänktanken Talkshow från SETT2015
Josef Sahlin fick en sittning med vår skolminister Gustav Fridolin där de samtalade kring allas lika värde och rättigheter.