Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

Teams lärare – Dela ut en uppgift till eleverna

I filmen visar jag dig hur du delar ut en uppgift till dina elever i Teams.