Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

Scratch 2 – Del 2 | Matematiken i spelet

I denna del så tar vi oss an matematiken i spelet och bygger själva spelmotorn. Vi jobbar mycket med variabler och operatorer.
Vi sätter variabler för alla värden som vi vill spara och kunna använda. Med hjälp av operatorerna kan vi också beräkna variablerna och förena olika block.

Glöm inte att testa er kod regelbundet!