Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

Programmering åk 4-6 | Micro:Bit – Medioteket

Inspelat på Medioteket i Stockholm onsdag 30 maj 2018.

Länkar till övningarna som vi gjorde

Blinkande Hjärta – https://arstaskolan.se/filer/blinkande_hjarta.pdf
Bygg ett larm – https://arstaskolan.se/filer/bygg_ett_larm.pdf
Bygg ett trådspel – https://arstaskolan.se/filer/bygg_ett_tradspel.pdf
Gör din egen sorteringshatt – https://arstaskolan.se/filer/gor_din_egen_sorteringshatt.pdf
Krona eller klave – https://arstaskolan.se/filer/krona_eller_klave.pdf