• 257 Views
  • Film
  • 13:02
  • Nov 16 2020
  • HD
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

Problematisk skolfrånvaro

Skolkurator Martin Brav går igenom den plan för problematisk skolfrånvaro som vi har på skolan.