Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

Hur fungerar ett kopplingsdäck – Breadboard – Vi kopplar en enkel krets med LED-lampa

I den här filmen visar vi ett kopplingsdäck fungera, eller som det heter på engelska – breadboard. Ett kopplingsdäck gör det möjligt att labba med elektronik och komponenter utan att behöva löda ihop, eller tvinna ihop kablar. I exemplet så kopplar vi ihop ett batteri till två stycken LED-lampor med motstånd emellan.
Motstånden ligger på 380 Ohm.