Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

hörossför17 – arbetet med de Globala Målen

Vi kommer att arbeta med De globala målen för en hållbar framtid http://www.globalamalen.se/ i kombination med Barnkonventionen.

6A kommer att samla in resten av skolans elevers tankar om framtiden baserat på de globala målen och sammanställa dem. Vi har gjort en hashtag som vi tänker använda när vi kommunicerar om det här framöver #hörossför17