Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

En Bee-Bot Story

Vårt lärandemål är att skapa en berättande text, som vi filmar och lägger in berättarröst till. Vi måste antingen anpassa text eller kod för att få det att fungera. Tänk på att du endast kan lagra 40 kommandon i Bee-Bot.
Här kommer ett exempel.