Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

Bee-Bot tar sig runt hindret

Bee-Bot ska starta från startlinjen och ta sig runt hindret och återvända till startlinjen. Vi kan variera svårighetsgrad genom att ge eleverna olika förutsättningar, exempelvis genom att låta dem lösa allt på papper innan de får testa i verkligheten. Försök att få eleverna att bryta ned problemet och diskutera vad de behöver för att kunna lösa problemet.