Share
Micke Årstaskolan Micke Årstaskolan

Elevdator 07 (B) – Word | Redigera text

I den andra delen går vi igenom det mesta du behöver för att kunna redigera text i en ordbehandlare.